Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Модифікований метод пробних кроків

Автор: П’ятов Сергій Валентинович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, доцент

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка обсягом 74 сторінки містить 9 ілюстрацій, 8 таблиць, 5 додатків та 9 бібліографічних найменувань за переліком посилань. У роботі проведено розробку модифікації методу пробних кроків, і створення програми дослідження мовою програмування «С». Наведено результати розрахунків декількох функцій, як класичним так і модифікованим методом пробних кроків. Проведено порівняння цих методів за певними параметрами такими як глибина пошуку, кількість ітерацій та розрахунків. Результатом роботи є програмна реалізація модифікованого методу пробних кроків.

Ключові слова: пошук, екстремум, мінімум, точка, крок

Атестаційна робота складається: з 74 стор. пояснювальної записки та 5 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація