Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Wi-fi датчик протікання води

Автор: Тарасюк Анастасія Олексіївна

Група: РІ-г61-1

Керівник: Зінгер Яна Леонідівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка WI–FI датчика протікання води. Основним призначенням даного приладу є виявлення появи води у небажаних місцях та сповіщення користувачу на смартфон за допомогою WI–FI каналу зв’язку. У проекті був проведений огляд аналогів, враховуючі їх переваги та недоліки було обрано тип конструкції та чутливі елементи, спосіб інформування користувача. Було синтезовано схему електричну принципову, розроблено друковану плату та конструкцію.
Пристрій призначений для монтажу на стіну у місці імовірної появи води. Наявна можливість регулювання виносного зонду з чутливим до води елементом під бажаними кутами. Також додатково пристрій оснащений індикацією розряду змінних елементів живлення.

Ключові слова: wi–fi, датчик, вода, протікання, сповіщення, сигналізація, затоплення

Атестаційна робота складається з 59 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст