Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автоматизація тестування лічильників електричної енергії

Автор: Шевчик Дмитро Миколайович

Група: РІ-81мп

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Розробка програми автоматизованого тестування з метою підвищення якості та швидкості тестування лічильників електричної енергії.
Мета дослідження. Дослідження особливостей автоматизованого тестування сучасних лічильників електроенергії.
Для реалізації мети були сформовані такі завдання на магістерську дисертацію: ознайомитись з документацією сучасних лічильників електричної енергії, керованих мікроконтролером, оглянути ринок калібрувальних установок для лічильників, проаналізувати протокол обміну даними між калібрувальною установкою та лічильником електричної енергії, що тестується, розробити драйвер для комунікації зовнішнього програмного забезпечення з установкою калібрування лічильників електричної енергії, розробити алгоритм автоматизованого тестування лічильників, розробити програму автоматизованого тестування сучасних лічильників, проаналізувати результати.

Ключові слова: тестування, автоматизація, лічильник, програма

Атестаційна робота складається: з 96 стор. пояснювальної записки та 6 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст