Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Аналіз електромагнітних полів розсіювачів з фрактальною геометрією в приміщеннях

Автор: Ткач Леонід Олександрович

Група: РВ-31м

Керівник: Зінченко Максим В’ячеславович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Магістерська дисертація присвячена питанням аналізу рівнів випромінювань електромагнітних полів від розсіювачів з фрактальною геометрією. Пояснювальна записка займає об’єм 128 с., містить 45 рисунки, 18 таблиць, 144 формул та 44 джерел. Складається зі вступу, переліку посилань, п’яти розділів, висновків, списку посилань та додатків. В магістерській дисертації друковані плати та пристрої розглядаються як розсіювачі з фрактальною геометрією. Запропоновано моделювати провіднидники друкованих плат як випадкові антенні структури стохастичним фракталом дендритного типу. Виконано електродинамічне моделювання шляхом апроксимації пристроїв системами тонких провідників і плоских екранів, які враховують розрахунок поверхневого струму, наведеного збудженням на провідних елементах моделі. В якості математичної основи є метод інтегральних рівнянь, записаний щодо щільності поверхневого струму на тонких провідниках і провідних екранах. Виконані дослідження фрактальних антен у діапазоні від 2 до 18 ГГц, з яких видно, що їх робоча область частот є чергуванням смуг пропускання та послаблення. Ширина смуги пропускання збільшується з підвищенням робочої частоти антени. У смугах пропускання збуджуються окремі локальні ділянки активної поверхні фрактальної антени. Розміри і розташування цих ділянок залежать від частоти сигналу зондуючого сигналу. Фрактальні антени в певних діапазонах частот можуть забезпечити достатньо високий коефіцієнт підсилення. Експериментально підтверджено, що друковані плати під час оцінки їх ЕМС можна розглядати як фрактальні розсіювачі.

Ключові слова: електромагнітна сумісність, рівні випромінювань електромагнітних полів, статистико-детермінований підхід

Атестаційна робота складається: з 116 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація