Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Антени на основі тривимірних неоднорідностей для телекомунікаційних технологій

Автор: Корнійчук Максим Васильович

Група: РІ-31м

Керівник: Назарько А.І

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Магістерська дисертація: 104 с., 71 рис., 3 табл., 1 додаток, 32 джерела. Об’єкт дослідження — електромагнітні кристали та структури на їх основі. Предмет дослідження — антени на основі тривимірних електро-магнітнокристалічних неоднорідностей. Мета роботи — використання тривимірних електромагнітно-кристалічних неоднорідностей в структурі антен Wi-Fi діапазону для покращення характеристик антен. Методи дослідження — метод скінчених інтегралів, числовий метод тривимірного електромагнітного аналізу, метод періодичної лінії передачі, метод моделі з зосередженими елементами. В роботі було розглянуто сучасні мікросмужкові антенні рішення та структури, що покращують характеристики мікросмужкових антенних пристроїв, серед яких двовимірні структури та тривимірні структури. Значну увагу приділено впровадженню тривимірних структур в антенну техніку. Виконано та проаналізовано математичну модель антени з використанням тривимірних структур. Досліджено вплив залежності ефективної діелектричної проникності матеріалу основи на характеристики антенних пристроїв. Отримані результати дослідження дають змогу значно покращити характеристики мікросмужкових антен, а саме, суттєво збільшити значення коефіцієнта відбиття, розширити робочу смугу частот, збільшити коефіцієнт підсилення антени та зменшити її розміри. Оскільки ця тема є досить актуальною на сьогоднішній день, результати даної роботи можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях

Ключові слова: мікросмужкові антени, структури з порушеним шаром заземлення, періодичні структури, електромагнітні кристали, електромагнітнокристалічні неоднорідності

Атестаційна робота складається: з 105 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація