Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Апарат пульсової діагностики

Автор: Полонська Надія Олександрівна

Група: РІ-81мп

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета та завдання: розробка концепції побудови та структури апарату пульсової діагностики з використанням двох або більше методів вимірювання пульсу. Для реалізації поставленої мети були сформульовані наступні завдання дослідження: дослідити можливості існуючих компактних вимірювачів пульсу; створити математичні моделі тензометричного та п’єзоелектричного давачів тиску з метою пошуку способів підвищення точності вимірювань; розробити структурну схему апарату пульсової діагностики з реалізацією одночасного використання двох методів вимірювання.

Ключові слова: пульсова діагностика, пульсова хвиля, давач, сенсор, тензорезистор, актуатор.

Атестаційна робота складається: з 72 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст