Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Безпровідний велосипедний комп’ютер

Автор: Давидюк Олександр Валерійович

Група: РІ-81мп

Керівник: Шульга Аліна Вікторівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи полягає в тому, щоб за рахунок зміни функціональних параметрів безпровідних велосипедних комп’ютерів зменшити їхню вартість, що в свою чергу призведе до зросту їхньої доступності серед користувачів.
Метою роботи є розширення функціоналу, спрощення та зменшення вартості безпровідного велосипедного комп’ютера.
Призначення дисертації — розробка безпровідного велосипедного комп’ютера та дослідження його характеристик.

Ключові слова: безпровідний велосипедний комп’ютер, дп, мікроконтролер, lcd дисплей, bluetooth модуль, пульсометр, чсс, датчик, каденс.

Атестаційна робота складається: з 72 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст