Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Визначення швидкості звуку в рідинах в режимі акустичної кавітації

Автор: Черненко Андрій Олександрович

Група: РІ-81мп

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена тим що швидкість звуку є вихідним параметром для проектування УЗ кавітаційного обладнання. Довідкові данні по швидкості звуку для обновлюваних речовин, в режимі кавітації, відсутні. Тому розробка методу що дозволить вимірювати швидкість звуку в режимі кавітації є актуальною та дозволить спростити процес проектування УЗ кавітаційного обладнання.
Мета дослідження — обрати метод для вимірювання швидкості звуку та модифікувати його для режиму кавітації.

Ключові слова: ультразвук, акустика, кавітація

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст