Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Дослідження нелінійних розсіювачів на базі плоскої спіральної антени

Автор: Галицький Олександр Павлович

Група: РВ-31м

Керівник: Зінченко Максим В’ячеславович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Обсяг пояснювальної записки становить 129 сторінок, яка включає в себе 55 ілюстрації, 8 таблиць, 3 додатки і 52 бібліографічні найменування за переліком посилань. Розглянуте актуальне питання розвитку телекомунікаційних систем, раціональне використання спіральних антен, вирішено багато практичних завдань, що визначатимуть якісні та кількісні показники радіотехнічних систем. Мета роботи дослідження нелінійних розсіювачів на базі плоских спіральних антен: моделювання та аналіз характеристик, визначення недоліків та переваг пристроїв. В результаті проведеного аналізу характеристик, випромінювання спіральної антени, розрахунку компонентів електромагнітного поля, моделювання широкосмугових розсіювачів у середовищі ММаnа, MathCad було отримано: Діаграми спрямованості нелінійних розсіювачі; Енергетичні характеристики складових сигналу відгуку при нелінійному розсіюванні; Отримана можливість використання нелінійних розсіювачів в якості фізичних моделей закладних пристроїв.

Ключові слова: діаграма направленості, нелінійна радіолокація, нелінійний розсіювач, сигнал відгуку, спіральна антена, випромінювання

Атестаційна робота складається: з 129 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація