Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Дослідження службових параметрів наземних та бортових приймачів з використанням системи GPS

Автор: Максименко Ярослав Вадимович

Група: РВ-31м

Керівник: Прищепа М. М.

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Дипломна магістерська дисертація на тему «Дослідження службових параметрів наземних и бортових приймачів GPS». 93 стр.,13 рис., 23 табл., 20 джерел. Об’єкт дослідження: модель псевдодальності до супутників GPS. Моделюється та досліджується модель псевдодальності супутників; методи виміру псевдодальності; фактори впливаючі на похибки виміру псeвдодальності. Приводиться методика виміру псевдодальності; формати псевдодальності в навігаційному приймачі; декодування вимірювальної інформації. Виконується декодування й обробка даних приймача в інтеварлі часу 8000 секунд. Даються програми в середовищі MatLab для визначення видимості супутників, декодування експериментальних данних й обробки результатів вимірювання. Розроблюються методи по керуванню безпекою польотів в аеронавігаційній системі при впровадженні супутникової системи навігації.

Ключові слова: псевдодальність, супутник, gps, орбіта, моделювання, інтерполяція, декодування, фактори впливу, дослідження, структура повідомлень.

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація