Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Засоби покращення і забезпечення якості звуку та зображення у системах цифрового телебачення

Автор: Гаджилов Ярослав Валерійович

Група: РІ-31м

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження – методи передачі сигналів зображення та звуку в системах цифрового телевізійного мовлення. Метою даної дисертації є дослідити вплив окремих етапів обробки відео та звукової інформації у системах цифрового телевізійного мовлення на якість відтворення телевізійних програм та можливість адаптації режиму передачі інформації до умов розповсюдження сигналів цифрового телебачення. Роботу виконано шляхом аналітичних досліджень теоретичних та експериментальних даних друкованих і електронних джерел інформації. У роботі систематизовано вплив окремих процесів передачі сигналів зображення та звуку на якість їх відтворення. Отримано порівняльні залежності якості відтворюваного зображення від параметрів системи стиснення, застосованих під час передачі сигналів цифрового телебачення, отримано експериментальні залежності, що встановлюють зв’язок між суб’єктивними та об’єктивними методами оцінювання якості зображень цифрового телебачення. Результати отримані в дисертації можуть бути використані в навчальному процесі підготовки та перепідготовки фахівців у галузі телевізійного мовлення та передачі мультимедійного контенту засобами цифрових телекомунікаційних мереж. Результати можна також використовувати під час планування, налагоджування та експлуатації мереж цифрового телевізійного мовлення.

Ключові слова: цифрове телевізійне мовлення, відеопослідовність, піксель, кадр, відеокодек, надмірність, відеокомпресія, якість зображення, спотворення, кодек, кореляція

Атестаційна робота складається: з 110 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація