Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Зворотньоходовий перетворювач з транзистором на основі нітриду галію

Автор: Арсенюк Дмитро Олегович

Група: РІ-81мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Популярність зворотноходових перетворювачів на
сьогодні значно підвищилась у зв’язку з простотою та дешевизною даного
схемотехнічного рішення. Його використовують у адаптерах для ноутбуків,
DVD-плеєрах, ЖК-телевізорах тощо. Разом із тим, зростають потреби у
енергоефективності приладів. Одним із вирішенням цього питання може
слугувати використання силових елементів на основі нітриду галію.
Актуальність роботи обумовлена необхідністю розробки більш ефективних
імпульсних блоків живлення.

Ключові слова: галій-нітрид, gan, зворотноходовий перетворювач, flyback, живлення реа.

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст