Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Лабораторні дослідження біофізичних характеристик форменних елементів крові

Автор: Дубовик Віктор Олександрович

Група: РБ-11

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дана дипломна робота присвячена актуальному питанню лазерної діагностики, а саме спекл-інтерферометрії. Метою роботи є необхідність попередньої статистичної обробки при проведенні комплексних діагностичних досліджень особливостей характеристик форменних елементів крові при нормальному і паталогічному станах. Робота складається з чотирьох розділів, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі охарактеризовані функції крові, її формені елементи, їх розміри та функціональні характеристики. У другому розділі подано загальні характеристики лазерів та їх застосування у медицині. У третьому розділі висвітлені біофізичні характеристики формених елементів крові та їх обробка у середовищі Matlab. У четвертому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування приладом. Роботу виконано на 76 сторінках що включає 17 ілюстрацій, 8 таблиць, додаток та 15 бібліографічних посилань.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія,середовище matlab, біофізичні характеристики, еритроцити, лейкоцити, аналіз крові

Атестаційна робота складається: з 76 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація