Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Методи обробки сигналів відгуку у нелінійній радіолокації

Автор: Гаташов Олександр Олександрович

Група: РВ31м

Керівник: Професор Зіньковський Юрій Францевич

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Обсяг магістерської дисертації становить 106 сторінок, яка включає в себе 33 ілюстрацій, 6 таблиць і 28 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Розглянуте актуальне питання обробки вторинного сигналу відгуку нелінійної радіолокації. Мета роботи полягала в дослідженні випливів зондуючого сигналу на спектр сигналу відгуку від розсіювача в нелінійній раділокації. Проаналізовано існуючі конструкції нелінійних раділокаторів, наведена таблиця з порівняннями їх характеристик. В результаті проведеного аналізу вторинного поля нелінійної радіолокації, було показано як саме змінюються його характеристики в залежності від типу опромінюваної нелінійності.

Ключові слова: нелінійна радіолокація, вторинний сигнал відгуку, мікросмужкова лінія, нелінійні розсівачі, параметричні розсіювачі

Атестаційна робота складається: з 108 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація