Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Метод виявлення нелінійних розсіювачів за вторинним випроміненням

Автор: Балицький Віталій Ігорович

Група: РВ-31м

Керівник: К.т.н. проф. Зіньковський Юрій Францович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Робота полягає у виявленні вторинних демаскуючих ознак напівпровідникових НРс з метою збільшення ефективності використання нелінійних радіолокаторів для пошуку закладних пристроїв у сфері технічного захисту інформації. Дослідження вторинних демаскуючих ознак передбачає аналіз внутрішніх ефектів у напівпровідникових структурах НРс під час дії відносно потужного ЗС НР. Метою дисертаційної роботи є дослідження структури відгуку нелінійного розсіювача на предмет забезпечення ефективної ідентифікації останнього. Впровадження основних положень роботи у практику технічного захисту інформації має науково-практичне значення та підвищує ефективність встановлення, ідентифікації та локалізації закладних пристроїв методами нелінійної радіолокації. За матеріалами дисертації опубліковано 1 наукову працю на тему «Забезпечення дистанційного виявлення об’єктів у нелінійній радіолокації» Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і списку літератури. Робота містить 120 сторінок, 27 малюнків і 7 таблиць. Список літератури включає 45 найменувань.

Ключові слова: нелінійна радіолокація, нелінійний розсіювач, сигнал відгуку, вторинне випромінювання, захист інформації, закладний пристрій, демаскуюча ознака, завади.

Атестаційна робота складається: з 130 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація