Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Моделювання параметричної чутливості режекторних фільтрів

Автор: Перегуда Олег Ігорович

Група: РІ-81мп

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Кількість радіоелектронних апаратів стрімко зростає. Будь-який радіоелектронний апарат має певні властивості, яких потрібно досягти на етапах проектування. При моделюванні можливе застосування різних математичних моделей та методів. Доцільно проводити дослідження, порівняння, створення методів обчислювальної математики для моделювання параметричної чутливості режекторних фільтрів.
Мета дослідження: розроблення методики розрахунку параметричної чутливості режекторних фільтрів за допомогою методу диференціювання систем рівнянь.

Ключові слова: режекторний фільтр, параметрична чутливість, метод диференціювання систем рівнянь, амплітудно-частотна характеристика.

Атестаційна робота складається: з 98 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст