Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Моделювання сигналів керування безпілотним наземним транспортним засобом

Автор: Риндін Михайло Дмитрович

Група: РІ-81мп

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми дослідження. Тема МД є актуальною, тому що автомобільна індустрія зазнає істотної трансформації: найбільші виробники машин спільно з ІТ та телекомунікаційними розробниками йдуть до створення транспортних засобів з можливістю повного автономного водіння. Тренд вже очевидний — в майбутньому безпілотний транспорт стане масовим явищем. Розвиток автономних автомобілів формує майбутнє транспорту. Висока ефективність контролерів руху необхідна для вдосконалення технології умов пересування.
Мета та завдання. Метою МД є створення динамічної моделі наземного транспортного засобу в середовищі MatLab та підключення моделі до симулятору для дослідження поведінки авто з подальшою фільтрацією цих параметрів.

Ключові слова: автомобіль, математична модель, фільтр калмана

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст