Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Моделювання систем радіозв’язку з кодовим розділенням каналів

Автор: Шнуренко Ігор Миколайович

Група: РІ-81мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми зумовлена активним розвитком бездротових технологій передачі інформації та необхідністю їх дослідження.
Метою роботи є дослідження інтегральних характеристик систем радіозв’язку з кодовим розділенням каналів для знаходження можливого способу зменшення собівартості.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд інформаційних джерел за темою дисертації; дослідити можливість використання OFDM-модуляції для моделювання системи радіозв’язку та створення всередині неї умови, в яких наші дослідження будуть максимально приближені до реалістичних;

Ключові слова: інтегральні характеристики, 5g

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст