Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Моделі каналу зв’язку на основі мікросхемиад 9364

Автор: Ганжуга Денис Андрійович

Група: РІ-81мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Магістерська робота присвячена дослідженню моделі каналу зв’язку цифрового оброблення сигналів SDR-приймачів (Software-defined radio) на основі модуля AD9364 за допомогою допоміжних програм Mаtlab та Simulink.

Ключові слова: модуль, мікросхема, канал зв’язку

Атестаційна робота складається: з 85 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст