Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Модуляційний радіометричний вимірювач дози поглинутої енергії при світлотерапії

Автор: Ліснічук Анатолій Сергійович

Група: РБ-31м

Керівник: Д.т.н професор Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Магістерська дисертація: 105 с., 30 рис., 3 табл., 26 джерел. Об’єкт дослідження – методи вимірювання дози поглинутої енергії при світлотерапії. Мета роботи – підвищення точності вимірювання інтенсивності світлового потоку, наряду із спрощенням схеми та збільшенням чутливості. Методи дослідження – у роботі було використано комп’ютерне моделювання розповсюдження оптичного випромінювання, у електронному пакеті «Mаthcad 15» із застосуванням методу Монте-Карло. Використані методи математичної статистики обробки результатів, закони оптичного розповсюдження світла видимого діапазону. При впливі на організм людини світлом оптичного діапазону проявляються певні ефекти в залежності від довжини хвилі. В медицині використовується весь діапазон оптичного випромінювання для фототерапії. Суть роботи полягає в проведенні аналізу сучасної апаратури для вимірювання оптичного випромінювання у фототерапії, виявленні недоліків та розробка завдань щодо їх усунення. Проведення моделювання взаємодії світлового випромінювання та експериментальне дослідження проникнення світла в біотканину. Розробка моделі модуляційного каналу проходження світла через біотканину.при комбінованому впливі. За матеріалами магістерської дисертації опубліковано 2 тези на науково-технічних конференціях, стаття у фахових виданнях та отримано 1 патент на корисну модель.

Ключові слова: модуляційний радіометр, світлотерапія, інтенсивнівсть випромінювання.

Атестаційна робота складається: з 106 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація