Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій автономного електроживлення на основі елементів пельтьє

Автор: Міщеня Денис Васильович

Група: РІ-81мп

Керівник: Непочатих Юрій Васильович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена перспективністю такого науково-технічного напряму як термоелектрика та необхідністю підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів виробництва на газоочисних установках.
Мета роботи — аналіз та вибір конструктивних рішень для створення термогенератора на основі елементів Пельтьє з високим рівнем надійності, економічності та ефективності.

Ключові слова: елементи пельтьє, термогенератор, пристрій автономного електроживлення, газоочисні установки

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст