Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій для передачі телеметричної інформації з віддалено об’єкту

Автор: Бурячинський Максим Олександрович

Група: РВ-31м

Керівник: Левандовський Віталій Георгійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати

Анотація: Магістерська дисертація присвячена розробці пристрою для передачі телеметричної інформації з віддаленого об'єкта на комп'ютер. Пристрій для передачі телеметричної інформації може бути використаний в різних галузях виробництва, при дистанційному спостеріганні за процесом в тяжко доступних місцях, де використання кабелю економічно не вигідна, або коли потрібно максимально швидкісне розгортання телеметричної мережі (наприклад, аварійні ситуації). Використання бездротової передачі інформації забезпечує швидкий, надійний та якісний зв’язок між давачами та центром обробки інформації, та дозволяє реагувати на непередбачувані ситуації в режимі реального часу. В свою чергу автономність системи, компактність та габарити дозволяють швидко встановлювати пристрій на рухомі об’єкти, та у віддалені місця, що робить пристрій незамінним для багатьох галузей виробництва, а також при надзвичайних ситуаціях. Магістерська дисертація оформлений у вигляді пояснювальної записки, що містить 69 аркушів, і графічної частини – 3 аркушів формату А4.

Ключові слова: радіомодем, кд, бездротова передача

Атестаційна робота складається: з 64 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація