Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Програма для підвищення якості послуг інтернет-торгівлі при використанні мобільних пристроїв

Автор: Таращук Григорій Миколайович

Група: РВ-31м

Керівник: Левандовський Віталій Георгійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Магістерська дисертація: 128 с., 12 рис., 2 табл., 1 додаток, 30 джерел. Об’єкт дослідження — мультимедійний смартфон IPhone. Предмет дослідження — методи програмування у середовищі Xcode. Мета роботи — зменшити кількість повернень при інтернет-купівлі через мобільні пристрої. Розробка такої програми надасть нові можливості для користувачів мобільної операційної системи. Ця програма надає суттєві переваги у порівнянні з існуючими аналогами.

Ключові слова: програма, iphone, xcode

Атестаційна робота складається: з 135 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація