Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Радіометричний метод визначення сумісності біоматеріалів та біотканин

Автор: Войцехівська Вероніка Іванівна

Група: РІ-81мп

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою роботи є розробка методу оцінки електромагнітної сумісності біотканин та біоматеріалів, із застосуванням мікрохвильової радіометрії.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: проведення аналітичного огляду застосування методів оцінки біосумісності матеріалів та біотканин за допомогою існуючих критеріїв та оцінити важливість врахування їх електромагнітних властивостей; розроблення математичної моделі поширення електромагнітних хвиль в біоматеріалі та біотканині для оцінки рівнів інтенсивностей випромінювання, яке здійснює вплив за умовами, близькими до реальних; проведення експериментальної перевірки запропонованого радіометричного методу.

Ключові слова: радіометричний метод, міліметровий діапазон, коефіцієнт відбиття, випромінювальна здатність.

Атестаційна робота складається: з 108 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст