Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Резонансні частотно-вибірні структури на основі електромагнітнокристалічних неоднорідностей

Автор: Гуленко Олексій Вадимович

Група: РІ-31м

Керівник: Назарко Анатолій Іваноч

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Звіт про магістерську роботу: 107 стор, 71 рис., 7 табл., 3 додатки, 33 джерела. Об’єкт дослідження — електромагнітнокристалічні неоднорідності та структури на їх основі. Предмет дослідження — вузькосмугові фільтри на основі ЕК-неоднорідностей. Мета роботи — використання тривимірних електромагнітнокристалічних неоднорідностей в структурі вузькосмугових фільтрів Wi-Fi діапазону. Методи дослідження — метод неоднорідної лінії передачі, метод скінченних інтегралів. В роботі розглянуто традиційні та сучасні мікросмужкові рішення, що покращують характеристики мікросмужкових частотно-вибірних пристроїв, серед яких неоднорідності в шарі заземлення (defected ground structure, DGS) та в шарі провідника (defected microstrip structure, DMS). Значну увагу приділено періодичним мікросмужкових структурам радіодіапазону. Розглянуто побудову вузькосмугових фільтрів на основі цих технологій. Зроблено аналіз технології Wi-Fi та вимог до побудови фільтрів в цьому діапазоні згідно міжнародних стандартів, наведено типові аналоги фільтрів для Wi-Fi діапазону. Розроблено одно- та тривимірні комп’ютерні моделі вузькосмугових фільтрів на основі моделі Фабрі-Перо з використанням ЕК-неоднорідностей та досліджено їх характеристики в ряді комп’ютерних експериментів. Проаналізовано вплив залежності ефективної діелектричної проникності матеріалу основи на характеристики фільтру та показано важливість її врахування. Проведено аналіз впливу набігу фаз при скачках імпедансів в структурах ЕК-фільтрів. Результати роботи можуть бути використані у подальших науково-дослідних роботах та у навчальному процесі у відповідних навчальних закладах України.

Ключові слова: резонатори, електромагнітний кристал, мікросмужкові пристрої

Атестаційна робота складається: з 107 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація