Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Розробка системи керування рухом мікросупутника та його захисту від зовнішніх впливів у космосі

Автор: Іванов Сергій Леонідович

Група: РІ-31м

Керівник: Уваров Б.М.

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Обсяг пояснювальної записки становить 133 сторінки, які включають в себе 5 розділів, 59 ілюстрацій, 2 додатки і 89 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Розглянуто два основних напрямки: тривісна активна орієнтація та методи захисту від космічних чинників. Об'єктами дослідження даної магістерської роботи є системи керування космічних апаратів та захист бортової радіоелектроної апаратури та самого КА, у космічному середовищі. Мета виконання магістерської роботи полягає в виборі найоптимальнішого методу керування супутником та забезпечення функціональної безпеки радіоелектронних засобів космічних систем і, зокрема, космічних апаратів що дозволить збільшити термін активного існування створюваних космічних апаратів від 10-20 років і більше. В результаті проведення аналітичного огляду літератури, науково-технічних статей та електронних джерел отримано висновок щодо систем орієнтації, та методів захисту супутника. Розроблено математичні моделі систем керування рухом та отримано значення розрахунку захистних поверхонь систем захисту супутника.

Ключові слова: супутник, система орієнтації, система захисту, графен, композит.

Атестаційна робота складається: з 133 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація