Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Система компенсації вібрацій технологічного обладнання

Автор: Міщенко Богдан Миколайович

Група: РІ-81мп

Керівник: Навроцький Денис Олександрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Вплив вібраційних коливань на технологічне обладнання і людину-оператора призводить до передчасного виходу з ладу обладнання та погіршення здоров’я людини. Тому, зниження рівня вібрацій є актуальною задачею і є обов’язковою умовою при проектуванні та виготовленні технологічного обладнання.
Мета магістерської дисертації. Вдосконалення методів проектування системи динамічного згашування коливань.

Ключові слова: вібрація, віброзгашувач, динамічне віброзгашування, вібраційний стенд.

Атестаційна робота складається: з 96 стор. пояснювальної записки та 5 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст