Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Система концентрації енергії електромагнітного поля нвч діапазону від n джерел в одному об’ємі

Автор: Слободенюк Андрій Михайлович

Група: РВ-31м

Керівник: доцент, к.т.н. Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Обсяг пояснювальної записки становить 142 сторінок, яка включає в себе 59 ілюстрацій, 4 таблиці, 1 додаток і 51 бібліографічні найменування за переліком посилань. Розглянуте актуальне питання розробки та проектування системи концентрації енергії електромагнітного поля НВЧ діапазону для сушки сипучих матеріалів. Мета роботи полягала в розробці і дослідженні систем концентрації енергії електромагнітного поля НВЧ діапазону.Проаналізовано існуючі пристроїв для сушки сипучих матеріалів, висвітленно їх основні недоліки. Досліджено можливі варіанти побудови систем концентрації енергії електромагнітного поля. В результаті проведення теоретичного аналізу поляризаційних фільтрів, теоретичного аналізу опромінюючих структур, розрахунку систем розподілу поля, розрахунку поля в зоні концентрації енергії електричного поля НВЧ діапазону розробили спрощену конструкцію системи концентрації енергії з дзеркальними відбивачами.

Ключові слова: нвч, сушарки, сипучі матеріали, мікрохвильовий пристрій, хвилевідно-щілині антени, дзеркальні антени.

Атестаційна робота складається: з 142 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація