Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Система ip-телефонії для підприємства

Автор: Павленко Євген Вікторович

Група: РІ-81мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даної магістерської дисертації є опис та представлення технічних рішень, щодо проектування та впровадження систем відеоспостереження та IP-телефонії на одній із філій підприємства з подальшим розгортанням на всьому підприємстві. Впровадження зазначених технологій має на меті підвищити конкурентноспроможність підприємства на ринку, збільшити продуктивність праці, підняти рентабельність бізнесу, а також зробити зв’язок більш зручнішим та доступнішим.

Ключові слова: відеоспостереження, ip-телефонія

Атестаційна робота складається: з 62 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст