Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ультразвукова діагностика лобових та гайморових пазух

Автор: Євтушок Вадим Вікторович

Група: РБ-31м

Керівник: к.т.н доцент Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Магістерська дисертація: 85 с., 28 рис., 6 табл., 1 додаток, 27 джерел. Об’єкт дослідження — методи ультразвукової діагностики захворювань лобових та гайморових пазух. Предмет дослідження — підвищення інформативності ехозображень, отриманих при А-режимі роботи пристрою. Мета роботи — полягає в підвищенні якості ультразвукової діагностики, проведеної за допомого синускопа в А-режимі роботи, шляхом покращення параметрів пєзоперетворювача та збільшення глибини проникнення ультразвуку. Методи дослідження — комп’ютерне моделювання в програмному пакеті MATHCAD. Отриманні результати дослідження дають змогу збільшити інформативність ехозображень. В результаті проведення аналізу ультразвукового пристрою, теоретичного аналізу можливих структур п’єзоперетворювача можливо розробити широкосмуговий перетворювач ехосигналу.

Ключові слова: ультразвук,синусит, п’єзоперетворювач, ехозображення.

Атестаційна робота складається: з 90 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст