Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ультраширокосмугова антенна решітка на основі тіснозв’язаних деполів з інтегрованим живленням

Автор: Саратов Євген Михайлович

Група: РІ-81мп

Керівник: Дубровка Федір Федорович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета роботи — провести дослідження та оптимізацію характеристик узгодження, випромінювання та сканування тонкопрофільної ультраширокос-мугової фазованої антенної решітки на основі сильно-зв’язаних дипольних елементів з інтегрованим живленням.
Об’єкт дослідження — процеси поширення та випромінювання електромагнітних хвиль фазованими антенними решітками.
Предмет дослідження — характеристики узгодження, сканування та випромінювання електромагнітних хвиль скінченними та періодичними тонкопрофільними ультраширокосмуговими фазованими антенними решітками на основі сильно-зв’язаних дипольних елементів з інтегрованим живленням.

Ключові слова: ультраширокосмугові фазовані антенні решітки, сильнозв’язані дипольні елементи фар, тонкопрофільні фар, сектор сканування, інтеговане живлення, частотно-селективні поверхні, ксхн, ефективність випромінювання

Атестаційна робота складається: з 85 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст