Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Фетальний добовий моніторинг електрокардіограми під час вагітності

Автор: Зінгер Яна Леонідівна

Група: РІ-31м

Керівник: Нелін Євгеній Андрійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В роботі розглянуто фізіологічні параметри електрокардіограми плоду та матері. Проаналізовано методи діагностики серця плоду, та існуючі реалізації визначення параметрів електрокардіограми. Запропоновано метод добового фетального моніторингу, який дає змогу реєструвати електрокардіограму плоду на протязі доби, та алгоритм для виділення електрокардіограми плоду із суміші сигналів знятих за допомогою абдомінальних відведень. Досліджено метод сліпого розділення сигналів для виокремлення електрокардіограми плоду. В ході дослідження було імітовано сигнали електрокардіограми матері та плоду, на які було нанесено випадкові завади, для подальшої обробки. В результаті тестування та розрахунку похибки, доведено, що метод сліпого розділення сигналів дає більшу точність ніж адаптивний.

Ключові слова: фетальний моніторинг, електрокардіограма, абдомінальний, сліпе розділення сигналів

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація