Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Імпульсний блок живлення на основі карбід-кремнієвих транзисторів

Автор: Кулявець Олександр Русланович

Група: РІ-81мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена необхідністю підвищення надійності, швидкодії та ефективності імпульсних блоків живлення в зв’язку з потребами ринку та розвитком технологій.
Мета роботи — аналіз та вибір конструктивних рішень для підвищення надійності, швидкодії та ефективності PFC плати імпульсного блоку живлення.

Ключові слова: імпульсний блок живлення, транзистори, sic, джерело безперебійного електроживлення, електроенергія

Атестаційна робота складається: з 89 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст