Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Імпульсний блок живлення на основі нітрид-галієвих транзисторів

Автор: Бурковський Ярослав Юрійович

Група: РІ-81мп

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена необхідністю підвищення
надійності, швидкодії та ефективності імпульсних блоків живлення в
зв’язку з потребами ринку та розвитком технологій.
Мета роботи — аналіз та вибір конструктивних рішень для
підвищення надійності, швидкодії та ефективності DC/DC плати
імпульсного блоку живлення.

Ключові слова: імпульсний блок живлення, транзистори, gan, джерело безперебійного електроживлення, електроенергія.

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст