Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Cинтез частотно–вибірних пристроїв на основі електромагнітних кристалів

Автор: Онищенко Дмитро Юрійович

Група: РІ31м

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Звіт про магістерську дисертацію: 103 с., 37 рис., 4 табл., 2 додатки, 25 джерел. Об’єкт дослідження — пристрої на основі електромагнітних кристалів. Мета роботи — дослідження алгоритму синтезу фільтра на основі електромагнітних кристалів. Метод дослідження — імпедансний метод та моделювання в САПР апаратури НВЧ. На сьогодні найвищу ефективність для використання в фільтрах НВЧ діапазону (на основі мікросмужкових ліній) мають тривимірні неоднорідності. Також вони дозволяють зробити пристрої фільтрації більш компактними за рахунок поєднання в одній неоднорідності кількох еквівалентних схемних елементів фільтра–прототипа. На даний момент не існує строгого вирішення задачі синтез ні для окремих неоднорідностей ні, тим більше, для пристроїв на їх основі. В результаті виконання роботи виконано адаптацію імпедансного підходу для виконання синтезу фільтра на основі електромагнітного кристалу. Проведено моделювання, що підтверджує адекватність алгоритму. Зроблено прогнозні припущення що до напрямків подальшого підвищення ефективності неоднорідностей.

Ключові слова: електромагнітний кристал, мікросмужкова лінія, імпедансна модель, неоднорідності ліній передачі.

Атестаційна робота складається: з 103 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація