Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автоматизація процесу світлотерапії з частотним скануванням ділянки опромінення

 

Автор: Крушець Олександр Олександрович

Група: РІ-71мп

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Автоматизована система для світлотерапії (СТ) з частотним скануванням ділянки опромінення забезпечить визначення частоти модуляції та максимального поглинання світлового потоку, що в свою чергу дозволить вирішити низку наукових та практичних задач в технологіях СТ.
Мета. Визначення частоти модуляції світлового потоку, на якій відбувається максимальне поглинання світлової енергії, для роботи на цих частотах, що забезпечує підвищення ефективності процесу СТ.
Задачі дослідження. Розробити процес автоматизації визначення частот поглинання світлового потоку, математичне моделювання, проектування та розробка макету автоматизованої системи для СТ, теоретичне та експериментальне визначення результатів роботи системи.
Об’єкт дослідження. Процес взаємодії світлового потоку із біологічними об’єктами.
Предмет дослідження. Автоматизована мікропроцесорна система для визначення параметрів та характеристики процесу взаємодії світлового сигналу, модульованого частотами біоритмів зі шкірою організму людини.
Методи дослідження. Структурне і математичне моделювання, модуляційне перетворення сигналів, експериментальне дослідження макета.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропонований принцип вимірювання дозволяє без зайвих складностей з доволі високою точністю визначати частоти максимального поглинання світла.

Ключові слова: автоматизована система, світлова терапія, модуляція світлового потоку, вимірювальний сенсор, мікропроцесор, частоти поглинання.

 

Атестаційна робота складається: з 98 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст