Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Аналізатор руху з вбудованими давачами тиску та температури

 

Автор: Гришко Іван Володимирович

Група: РІ-71мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Тема роботи є актуальною з огляду на збільшення числа ракетних моделей та коптерів і необхідність моніторингу їх руху.
Метою магістерської дисертації є розширення функціоналу системи аналізу руху моделей рухомих апаратів.
Об’єктом дослідження є аналізатор руху апаратів з функцією логування.
Предметом дослідження є  залежність даних давачів температури, тиску, прискорення від положення апарату в просторі.
Для вирішення поставленого завдання було оглянуто існуючі методи ви-значення наведених параметрів. За результатами проведеного аналізу доступних на ринку приладів, які виконують аналіз руху моделей, було визначено недоліки в їх кострукціях, а саме висока ціна та складність обслуговування.
У результаті розгляду можливих способів проведення аналізу руху та зняття вимірів давачів тиску та температури, їх недоліків та переваг, розроблено структурну схему, на основі якої була створена електрична принципова схема аналізатору руху.
Після вибору елементної бази, розрахунку джерела живлення та розробки першого прототипу була підтверджена працездатність пристрою.
Розроблений пристрій було розміщено в ракеті для проведення аналізу роботи давачів тиску та прискорення в процесі польоту макету.

Ключові слова: мікроконтролер, arm, stm32, mpu6050, bmp280, атмосферний тиск, давач тиску, давач температури, аналізатор руху.

 

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст