Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Лазерний віброметр для дослідження авіадвигунів

 

Автор: Мовчан Олександр Сергійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження — лазерний віброметр.
Предмет дослідження — параметри та характеристики лазерного віброметра.
Мета роботи — розробка лазерного віброметра для дослідження авіаційних двигунів на етапах передпольотного тестування та експериментального дослідження.
Метод дослідження — робота з науково-технічною літературою, ство-рення математичної моделі віброметра.
Розглянуто вже існуючі методи вимірювання вібрації та більш докладно теоретичні засади лазерної віброметрії, можливості і особливості побудови лазерних віброметрів.
У результаті виконання роботи розроблено математичну модель лазерного допплерівського віброметра, структурну схему лазерного віброметра, запропоновано модель автоматизованої системи лазерного вимірювання вібрації авіаційного двигуна, яка  дозволяє будувати кольорову залежність рівня вібрації на тривимірній моделі авіадвигуна.
За темою магістерської дисертації опубліковано тези в рамках студентського наукового семінару «Наукові розробки РТФ 2018» під назвою «Безконтактний допплерівський вимірювач вібрації для дослідження авіадвигунів».

Ключові слова: вібрація, вимірювання, лазер, автоматизація, експериментальні дослідження, віброшвидкість, вібропереміщення.

 

Атестаційна робота складається: з 70 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст