Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Модуль балансування акумулятора lifepo4 для електромобіля

 

Автор: Карпов Михайло Анатолійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Розробка нової ідеї застосування акумулятора в сфері електромобілів.
Мета дослідження. Метою МД є дослідження  процесу балансування напруги на комірках акумулятора при використанні різних за точністю модулів захисту комірок від перезаряду.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі:
– Експериментальна  модель комірки батареї;
– Розробка алгоритму балансування комірок;
– Розробка методики дослідження;
Об’єкт дослідження – модуль для балансування комірок акумулятора.
Предмет дослідження — дослідження затраченого часу на повну зарядку акумулятора від заданої точності модуля захисту комірки.
Методи дослідження: для вирішення завдань роботи були застосовані наступні методи: експериментальне моделювання зарядної характеристики  та моделювання алгоритму балансування комірок за допомогою Excel.
Наукова новизна одержаних результатів. Отриманні результати демонструють характеристику заряду акумулятора за розробленим алгоритмом балансування, за рахунок якого можливо створити акумулятор з великою кількістю комірок, які будуть рівномірно збалансовані після заряду, при цьому кожна комірка матиме просту схему контролю.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у можливості порівняти затрачений час зарядки для акумулятора з різними по точності схемами контролю перезарядки. Та оцінити доцільність використання більш точніших схем контролю перезарядки.

Ключові слова: модуль балансування напруги, lifepo4, електромобіль, елемент живлення.

 

Атестаційна робота складається: з 70 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст