Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Мікропроцесорний прилад для дослідження стану пульпи зуба

 

Автор: Ткаченко Юлія Володимирівна

Група: РІ-71мп

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: розвиток нових технологій та вдосконалення технічних засобів в сфері електроодонтодіагностики важливі в наш час. На світовому ринку регулярно з’являються нові моделі електроодонтодіагностичної апаратури. У той самий час ці прилади не позбавлені недоліків, зокрема це інформативність дослідження та необхідність ручної обробки даних. Використання мікропроцесорної техніки відкриє нові можливості у сфері дослідження стану пульпи зуба.
Мета дослідження: створення приладу для електроодонтометрії і дослідження стану пульпи зуба.
Об’єкт дослідження: пульпа зуба.
Предмет дослідження: характеристики пульпи зуба.
Наукова новизна: мікропроцесорний прилад має діапазон робочого струму від 0 до 20 мкА ( з кроком 1 мкА), аналоги даного приладу працюють з більшим кроком, що не дає змоги ефективно дослідити пульпу зуба. Підвищення точності отриманих результатів.
Практичне значення одержаних результатів: в результаті роботи отримано робочий макет мікропроцесорного приладу з живленням від 9 В батарейки.
Публікації: Всеукраїнська науково-технічна конференція «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення».

Ключові слова: електроодонтодіагностика, пульпа зуба, дослідження, мікропроцесорний прилад.

 

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст