Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Паркувальний радар на базі мікроконтролера arduino

 

Автор: Лисун Сергій Олександрович

Група: РІ-72мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: актуальність автомобільних паркувальних радарів в сучасних умовах об’єктивно зростає. Однією з причин є масове зростанні кількості автомобілів, особливо у великих містах, що призводить до труднощів під час паркування у досить щільні зони. На жаль, на сьогоднішній день не всі автомобілі обладнанні паркувальними радарами в стандартній комплектації. Існує необхідність в додатковій покупці та установці парктроніка. Розробці та дослідженню параметрів паркувального радару і присвячена дана дисертація.
Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА.
Метою магістерської дисертації є розширення функціоналу, спрощення та здешевлення паркувального радару.
Об’єктом дослідження є паркувальний радар на базі мікроконтродера Arduino.
Предметом дослідження є конструкція та характеристики пристрою.
Наукова новизна: науково-технічна ідея реалізації паркувального радару на основі апаратно-програмної платформи Arduino.
У результаті дослідження отримано макет паркувального радару з живленням від акумуляторів.

Ключові слова: arduino, мікроконтролер, паркувальний радар, парктронік, визначення відстані, ультразвук.

 

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст