Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій активної безпеки автомобіля

 

Автор: Левченко Віталій Михайлович

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою магістерської дисертації є покращення параметрів та характеристик активної безпеки автомобіля та розширення її застосування. Задачами дослідження є: аналітичний огляд існуючих систем безпеки автомобіля; розробка пристрою автомобільної безпеки та виконання його моделювання; дослідження та аналіз характеристик спроектованого пристрою.
– об’єкт дослідження — пристрій для зменшення вірогідності дорожньо-транспортної пригоди та забезпечення безпеки пасажирам автомобіля.
– предмет дослідження — параметри та характеристики пристрою та систем активної безпеки автомобіля на його основі.
– методи дослідження: теоретичний розрахунок та експериментальне дослідження параметрів макету пристрою.
– наукова новизна одержаних результатів: запропоновано та досліджено використання пристрою автомобільної безпеки з представленим алгоритмом роботи.
– апробація результатів дисертації. міжнародна наукова інтернет–конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Випуск 32, 16 жовтня 2018р)

Ключові слова: система безпеки, безпека автомобіля, мікроконтролер, avr, atmega328, акселерометр, перевантаження.

 

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст