Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій високоякісної обробки звукового сигналу в системах звукозапису

Автор: Гальма Юрій Валерійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Пристрої обробки звукового сигналу дозволяють внести корективи до параметрів звукового сигналу, але на сигнал на виході втрачає якість і стає непридатним для звукозапису. Зазвичай, пристрої що задовольняють вимогам якісного звуку є дорогими і некомфортними у використанні.
Метою дисертації є розробка і проектування пристрою забезпечення високоякісної обробки звукового сигналу в системах звукозапису. Для досягнення поставленої мети необхідно розв`язати такі задачі:
– розробка концепції обробки звукового сигналу;
– математичне та комп`ютерне моделювання звукового сигналу до і після обробки;
– аналіз результатів моделювання;
– проектування компактного пристрою обробки звукозапису;
– формулювання висновків і рекомендацій.
Об`єктом дослідження є процес обробки сигналу. Предметом дослідження є характеристики та параметри процесу обробки сигналу.
Наукова новизна полягає в отриманнях на виході портативного пристрою якісті звуку наближеної до дорогокоштуючого студійного обладнання. Досягається це програмним і апаратним способом. Тобто за допомогою програмного коду обробляється сигнал і вже на виході контролера обробляється апаратно за допомогою ЦАПу.

Ключові слова: звуковий сигнал, мікроконтролер, операційний підсилювач, цифрова обробка, ацп, цап.

Атестаційна робота складається: з 75 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст