Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Система отримання, накопичення та обробки відгуків користувачів інтернет-сервісів

 

Автор: Силенко Євген Євгенійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В останні роки конкуренція в інтернеті зростає неймовірно швидко. Для того щоб бізнес розвивався і був кращим за конкурентів наразі недостатньо мати товар або надавати послуги. Відгуки користувачів можуть мати для бізнесу більшу цінність ніж власні амбіції та бажання власника бізнесу, і саме тому важливою та актуальною задачею є отримувати, накопичувати та оброблювати відгуки користувачів.
Метою магістерської дисертації є збільшення у вільному доступі відгуків користувачів про інтернет-ресурси, зменшення необхідних ресурсів для обробки відгуків та пришвидшення процедури обробки.
Об'єктом дослідження є система отримання, накопичення та обробки відгуків користувачів (далі ресурс, система).
Предметом дослідження є аналіз функціональних можливостей створеної системи.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у додаванні нових можливостей для отримання відгуків користувачів інтернет-ресурсів за допомогою інтеграції сервісу на власний ресурс.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблений сервіс рекомендовано для використання в інтернет-ресурсах які прагнуть більшої задоволеності користувачів від свого продукту.

Ключові слова: сервіс зворотного зв'язку, відгуки користувача, інтернет-ресурс, обробка відгуків.

 

Атестаційна робота складається: з 111 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст