Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ультразвукова діагностика щитовидної залози

 

Автор: Шмігіровська Крістіна Валеріївна

Група: РІ-71мп

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: ультразвукова діагностика щитовидної залози
застосовується для визначення порушення функцій та визначення
новоутворень в тканині. Підвищення якості діагностики можна досягти за
рахунок використання оптимальних параметрів роботи ультразвукового
давача.
Зв’язок роботи з науковими програмами: магістерська дисертація
виконана в рамках планових тем кафедри КіВРА.
Мета дослідження: вдосконалити якість діагностики захворювань
щитовидної залози за допомогою двовимірного звукового дослідження.
Об’єкт дослідження: випромінювач і давач ультразвукових коливань
(п’єзопередавач) для діагностики щитовидної залози.
Предмет дослідження: параметри та характеристики.п’єзодавачів.
Методи дослідження:. математичне та комп’ютерне моделювання.
Наукова новизна одержаних результатів: покращення акустичних
параметрів давача для підвищення якості ультразвукової діагностики.

Ключові слова: ультразвукова діагностика, ультразвук, акустичні

 

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст