Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Інтелектуальна система протипожежної безпеки

 

Автор: Петрашенко Вадим Ростиславович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Існуючі в даний час системи пожежної сигналізації
і пожежні сповіщувачі, в основному базуються на застарілій дискретної
елементної бази, при цьому володіючи значною вартістю.
Проектований виріб використовує гнучкі адаптивні алгоритми
прийняття рішення про наявність загорання. Сповіщувачі системи вигідно
відрізняє від інших аналогів наявність комбінованої сенсорної системи.
В сповіщувачі поряд з вимірюванням температури, відбувається зміна
освітленості сигналів двох датчиків освітленості.
Мета дослідження. Метою роботи є дослідження показників факторів що
ідентифікують процес загоряння.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання
дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: розробити
программну модель та дослідити її функціонування.
Об’єкт дослідження — інтелектуальний пристрій діагностики загорання.
Предмет дослідження — методи аналізу фактора контролю горіння.
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались
наступні методи: програмне забечпечення на мови программування С,
комп’ютерне моделювання в середовище Micro Cap.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в
розробці алгоритмiв та методики прийняття рішення про наявність спалаху.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні
апаратної частини та програмного забезпечення.

Ключові слова: пожежна безпека, цифровий пристрій

 

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст