Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Aпаратно-програмний комплекс розшуку членів екіпажу у випадку екстремальних умов яхтингу

 

Автор: Сініченко Олександр Сергійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою роботи є підвищення ефективності пошуково-рятувальних заходів у випадку екстремальних умов яхтингу за рахунок створення апаратно-програмного комплексу, засади якого були покладені в попередній роботі.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання:  дослідження концепції розшуку членів екіпажу; розробка архітектури комплексу; моделювання роботи програмно-апаратного комплексу; вдосконалення роботи архітектури комплексу, на основі отриманих результатів досліджень; розробка програмної складової комплексу; інтеграція розробленого алгоритму в алгоритми роботи яхти; створення інтерфейсу користувача.
Об’єктом дослідження є позиціонування члену екіпажу в умовах яхтингу.
Предметом дослідження є виявлення місцезнаходження і факту випадіння члену екіпажу в умовах яхтингу
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для вибору моделі архітектури комплексу, та математичної статистики – для обробки результатів;
Наукова новизна одержаних результатів полягає у побудові архітектури взаємодії складових частин апаратно-програмного комплексу
Практичне значення одержаних результатів. Архітектура запропонованого комплексу дозволяє провести ефективні автоматизовані  пошуково-рятувальні заходи у випадку випадіння члену екіпажу за межі яхти при екстремальних умовах, на відміну від не працездатних в більшості випадків аналогічних рішень
   Ключові слова: яхтинг, екстримальні умови, NanoLOC, програмно-апаратний комплекс, пошуково-рятувальні дії, локальне позиціонування.

Ключові слова: яхтинг, екстримальні умови, nanoloc, програмно-апаратний комплекс, пошуково-рятувальні дії, локальне позиціонування.

 

Атестаційна робота складається: з 106 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст