Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій вимірювання залишкової напруги

Автор: Велигорський Віталій Юрійович

Група: РВ-41с

Керівник: Домніч Володимир Іванович

ОКР: Спеціаліст

Спеціальність: 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: У даному дипломному проекті був розроблений пристрій вимірювання залишкової напруги. Була розроблена схема електрична принципова та конструкція пристрою з обґрунтуванням прийнятих конструкторських рішень. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою. Основний акцент при розробці був зроблений на досягнення мінімальної собівартості для забезпечення конкурентоспроможності пристрою при збереженні всіх заданих показників.

Ключові слова: залишкова напруга, заряджений конденсатор

Атестаційна робота складається з 108 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 11 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: