Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Система відеореєстрації з інтегрованим давачем руху

Автор: Могир Олексій Сергійович

Група: РВ-41с

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Спеціаліст

Спеціальність: 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: У даному дипломному проекті була розроблена система відеореєстрації з інтегрованим давачем руху, призначена для охорони об`єктів. Метою проекту є створення додаткової схеми, яка буде керувати відеореєстратором по сигналу від давача руху. Розроблена конструкція повністю відповідає вимогам технічного завдання, що підтверджують наведені розрахунки. Основний акцент при розробці був зроблений на досягнення мінімальної собівартості, для забезпечення конкурентоспроможності пристрою, при збереженні всіх заданих показників.

Ключові слова: відеореєстрація, давач руху, система відеоспостереження

Атестаційна робота складається з 103 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: